DỊCH VỤ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

dịch vụ báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính cuối năm rất quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp, có ý nghĩa đối với công tác quản lý doanh nghiệp và cơ quan chủ quản. Doanh nghiệp thường thực hiện những BCTC đơn giản là theo dõi tình hình hoạt động của công ty, biết được các khoản thu chi như thế nào, lợi nhuận ra sao để thực hiện nghĩa vụ đóng thuế cho cơ quan thuế.

TẠI SAO DOANH NGHIỆP NÊN THUÊ NGOÀI DỊCH VỤ BCTC CUỐI NĂM? Nếu không chắc chắn về chuyên môn kế toán, BCTC lập ra rất dễ sai sót Tiền phạt doanh nghiệp phải chịu nếu làm sai, làm chậm BCTC là không hề nhỏ Doanh nghiệp có xu hướng bóp méo các số liệu kế toán để ít phải nộp thuế nhất tuy nhiên điều này dẫn đến rủi ro rất lớn khi thanh kiểm tra thuế và mức phạt cộng truy thu còn lớn hơn nhiều

THỜI HẠN NỘP BÁO CÁO TÀI CHÍNH CUỐI NĂM 2023 VÀ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT

Thời gian nộp báo cáo tài chính năm 2023

Báo cáo tài chính của năm trước phải được nộp chậm nhất vào ngày thứ 90, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính. Theo đó, phải nộp báo cáo tài chính năm 2023 chậm nhất là ngày 31/03/2024

Mức phạt chậm nộp báo cáo tài chính:

Theo Điều 12 Nghị định 41/2018/NĐ-CP về Hành vi vi phạm quy định về nộp và công khai báo cáo tài chính như sau:

NỘI DUNG VI PHẠM

MỨC PHẠT
Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm dưới 03 tháng so với thời hạn quy định; 5.000.000 đồng – 10.000.000 đồng
Công khai báo cáo tài chính chậm dưới 03 tháng so với thời hạn quy định.
Công khai báo cáo tài chính không đầy đủ nội dung theo quy định; 10.000.000 đồng – 20.000.000 đồng
Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền không đính kèm báo cáo kiểm toán đối với các trường hợp mà pháp luật quy định phải kiểm toán báo cáo tài chính;
Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm từ 03 tháng trở lên so với thời hạn quy định;
Công khai báo cáo tài chính không kèm theo báo cáo kiểm toán đối với các trường hợp mà pháp luật yêu cầu phải kiểm toán báo cáo tài chính;
 Công khai báo cáo tài chính chậm từ 03 tháng trở lên so với thời hạn quy định.
Thông tin, số liệu công khai báo cáo tài chính sai sự thật; 20.000.000 đồng  – 30.000.000 đồng
Cung cấp, công bố các báo cáo tài chính để sử dụng tại Việt Nam có số liệu không đồng nhất trong một kỳ kế toán.
Không nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 40.000.000 đồng  – 50.000.000 đồng
Không công khai báo cáo tài chính theo quy định.

Hồ sơ doanh nghiệp cần cung cấp khi làm báo cáo tài chính tại Kế Toán Thương Lê?

 1. Hóa đơn đầu vào, đầu ra trong năm báo cáo
 2. Sao kê tài khoản ngân hàng trong năm báo cáo
 3. Bảng lương nhân viên các tháng trong năm kèm theo thông tin tên nhân viên, số CMND/CCCD của từng nhân viên.
 4. Chứng từ nộp bảo hiểm xã hội cho nhân viên;
 5. Xác nhận công nợ cuối năm với nhà cung cấp, khách hàng.
 6. Các chứng từ vay, trả nợ phát sinh trong kỳ kê khai;
 7. Mật khẩu đăng nhập vào trang khai thuế điện tử của doanh nghiệp.
 8. Bảng cân đối tài khoản năm trước báo cáo
 9. Chữ ký số

Lưu ý: Nếu doanh nghiệp vừa thành lập tại năm báo cáo thì không cần cung cấp bảng cân đối tài khoản năm trước báo cáo.

CÔNG VIỆC CỦA KẾ TOÁN THƯƠNG LÊ KHI NHẬN DỊCH VỤ BCTC

 • Thu thập các hóa đơn, chứng từ, sổ sách của doanh nghiệp; Rà soát chứng từ, phân loại và sắp xếp chứng từ.
 • Thu thập thông báo về chế độ, hình thức kế toán áp dụng, phương pháp khấu hao TSCĐ.
 • Rà soát tờ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT), khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) hàng tháng hoặc quý trong năm doanh nghiệp đã nộp.
 • Kiểm tra chi phí lương, BHYT, BHXH…
 • Hạch toán kế toán trên phần mềm kế toán.
 • Lập các bảng khấu hao TSCĐ.
 • Lập các bảng phân bổ công cụ, dụng cụ, chi phí trả trước, chi phí chờ kết chuyển
 • Kết chuyển, tổng hợp thông tin để lập sổ sách kế toán.
 • Lập và nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Lập và nộp tờ khai quyết toán thuế thuế thu nhập cá nhân.
 • Lập và nộp báo cáo tài chính năm.
 • Lập sổ sách kế toán, kết quả kinh doanh, thuyết minh BCTC.
 • Tư vấn cho doanh nghiệp các nội dung liên quan trong quá trình tổng hợp để lập BCTC…
 • In và hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán, báo cáo tài chính theo quy định

PHÍ DỊCH VỤ BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA KẾ TOÁN THƯƠNG LÊ

Phí dịch vụ báo cáo tài chính của KẾ TOÁN THƯƠNG LÊ được phân theo nhóm ngành và số lượng hóa đơn, chứng từ phát sinh. Doanh nghiệp có thể xem chi tiết dưới đây:

Số lượng hóa đơn đầu vào, đầu ra/ năm Nhóm ngành Thương mại Nhóm ngành Tư vấn, Dịch vụ Nhóm ngành (Thi công xây dựng – Trang trí nội thất – Sản xuất – Gia công – Nhà hàng – Lắp đặt)
Không có hóa đơn 1.700.000 2.000.000 2.500.000
Từ 1-10 hóa đơn 2.200.000 2.500.000 3.000.000
Từ 11 đến 20 hóa đơn 2.700.000 3.000.000 3.500.000
Từ 21 đến 30 hóa đơn 3.200.000 3.500.000 4.500.000
Từ 31 đến 50 hóa đơn 3.700.000 4.000.000 5.500.000
Từ 50 hóa đơn trở lên Thỏa thuận Thỏa thuận Thỏa thuận

Lưu ý: Hỗ trợ lập bảng báo cáo tài chính miễn phí nếu khách hàng đang sử dụng “Dịch vụ kế toán trọn gói” tại Kế toán Thương Lê. Báo giá này có giá trị từ ngày 01/07/2023.

Tư vấn dịch vụ báo cáo thuế 24/7:  0967.735.164