DỊCH VỤ BÁO CÁO THUẾ THÁNG/ QUÝ

dịch vụ báo cáo thuế

Báo cáo thuế tháng/ quý là công việc kế toán không kém phần quan trọng trong doanh nghiệp. Việc nộp báo cáo thuế không đúng thời hạn sẽ khiến doanh nghiệp bị xử phạt theo quy định của pháp luật, để tránh việc bị phạt vì chậm nộp hoặc nộp sai, Kế toán Thương Lê cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, đảm bảo tính chính xác và đúng hạn

CÁC CÔNG VIỆC KẾ TOÁN THƯƠNG LÊ THỰC HIỆN KHI BÁO CÁO THUẾ

 • Với Báo cáo thuế theo tháng:
 • Lập và nộp tờ khai thuế GTGT theo tháng;
 • Lập và nộp tờ khai khấu trừ thuế TNCN (nếu phát sinh khấu trừ thuế TNCN);
 • Nhập hóa đơn, chứng từ vào phần mềm kế toán để lên sổ sách cho doanh nghiệp theo tháng (đối với khách hàng sử dụng dịch vụ Báo cáo thuế trọn gói của Kế Toán Thương Lê).
 • Với Báo cáo thuế theo quý:
 • Lập và nộp tờ khai thuế GTGT hàng quý;
 • Lập và nộp tờ khai thuế TNCN hàng quý (nếu phát sinh khấu trừ thuế TNCN);
 • Ước tính thuế TNDN tạm tính hàng quý (đối với khách hàng sử dụng dịch vụ Báo cáo thuế trọn gói của Kế Toán Thương Lê).
 • THỜI GIAN DỰ KIẾN LẬP BÁO CÁO THUẾ

Thời gian thực hiện việc lập Bảng kê và các tờ khai báo cáo thuế sẽ tùy thuộc vào nhiều yếu tố như: số lượng hoá đơn, chứng từ, số lượng khách hàng, những ngày cao điểm…. tuy nhiên Kế toán Thương Lê cam kết không để khách hàng nộp báo cáo thuế trễ hẹn.

PHÍ DỊCH VỤ BÁO CÁO THUẾ THEO QUÝ

– Liên hệ: 0967.735.164 để được gửi bảng giá chi tiết.

– QUY TRÌNH DỊCH VỤ BÁO CÁO THUẾ TẠI KẾ TOÁN THƯƠNG LÊ

Bước 1: Kế Toán Thương Lê sẽ tiếp nhận Hoá đơn, chứng từ qua Email, Zalo hoặc trực tiếp;

Bước 2: Kế Toán Thương Lê sẽ báo phí dịch vụ: phí sẽ dựa vào số lượng hoá đơn chứng từ sau khi chọn lọc;

Bước 3: Kế toán Thương Lê sẽ lập các Bảng kê hoá đơn chứng từ dựa trên hoá đơn chứng từ hợp lệ khách hàng cung cấp;

Bước 4: Gửi Bảng kê hoá đơn chứng từ để Khách hàng xác nhận (nếu có phát sinh hoá đơn chứng từ);

Bước 5: Lập Tờ khai thuế GTGT, tờ khai khấu trừ thuế TNCN (nếu có) và sẵn sàng cho việc nộp báo cáo thuế;

Bước 6: Tiến hành nộp báo cáo thuế:

+ Trường hợp 1: Kế Toán Thương Lê sẽ chủ động nộp BCT nếu có giữ chữ ký số của khách hàng:

+ Trường hợp 2: Kế toán Thương Lê sẽ Ultraview thao tác trên máy tính của khách hàng nộp báo cáo nếu khách hàng giữ chữ ký số.

Bước 7: Kế Toán Thương Lê sẽ nhắn tin báo sau khi đã hoàn thành việc nộp báo cáo thuế cho khách hàng;

Bước 8: Xác nhận hoàn thành việc báo cáo từ cơ quan thuế: Sau khoảng 1 ngày kể từ lúc nộp báo cáo, cơ quan thuế sẽ gửi Email xác nhận đã nộp báo cáo vào địa chỉ email đã đăng ký.

THỜI HẠN BÁO CÁO THUẾ:

 • Thời hạn báo cáo thuế theo Tháng chậm nhất là ngày 20 tháng tiếp theo
 • Thời hạn báo cáo thuế theo Quý chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của quý tiếp theo

Thời hạn nhận chứng từ của Kế Toán Thương Lê:

Quý khách hàng của Kế Toán Thương Lê vui lòng gửi các Hóa đơn, chứng từ được yêu cầu khi có thông báo của Kế Toán Thương Lê trước các thời hạn nhận chứng từ sau:

 • Trước ngày 15 của tháng báo cáo đối với Khách hàng kê khai theo Tháng
 • Trước ngày 20 của tháng báo cáo đối với Khách hàng kê khai theo Quý

Trường hợp Quý doanh nghiệp gửi chứng từ sau ngày 15 đối với BCT Tháng hoặc ngày 20 đối với BCT Quý thì tùy tình hình thực tế, Kế Toán Thương Lê xin phép có thể sẽ không hỗ trợ hoặc có phụ thu tùy trường hợp.

Tư vấn dịch vụ báo cáo thuế 24/7:  0967.735.164