Category Archives: Dịch vụ kế toán

DỊCH VỤ BÁO CÁO THUẾ THÁNG/ QUÝ

dịch vụ báo cáo thuế

Báo cáo thuế tháng/ quý là công việc kế toán không kém phần quan trọng trong doanh nghiệp. Việc nộp báo cáo thuế không đúng thời hạn sẽ khiến doanh nghiệp bị xử phạt theo quy định của pháp luật, để tránh việc bị phạt vì chậm nộp hoặc nộp sai, Kế toán Thương Lê cung […]

DỊCH VỤ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

dịch vụ báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính cuối năm rất quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp, có ý nghĩa đối với công tác quản lý doanh nghiệp và cơ quan chủ quản. Doanh nghiệp thường thực hiện những BCTC đơn giản là theo dõi tình hình hoạt động của công ty, biết được các khoản thu chi như […]

DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ TRỌN GÓI

dịch vụ kế toán trọn gói

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói là gói dịch vụ tổng quát hỗ trợ doanh nghiệp trong các nghiệp vụ kế toán như: báo cáo thuế hàng tháng/ quý, báo cáo tài chính và quyết toán thuế cuối năm. Ngoài ra, khi ký kết dịch vụ này doanh nghiệp sẽ luôn được hỗ trợ, tư […]