Category Archives: Dịch vụ báo cáo thuế

DỊCH VỤ BÁO CÁO THUẾ THÁNG/ QUÝ

dịch vụ báo cáo thuế

Báo cáo thuế tháng/ quý là công việc kế toán không kém phần quan trọng trong doanh nghiệp. Việc nộp báo cáo thuế không đúng thời hạn sẽ khiến doanh nghiệp bị xử phạt theo quy định của pháp luật, để tránh việc bị phạt vì chậm nộp hoặc nộp sai, Kế toán Thương Lê cung […]