Category Archives: Dịch vụ khác

DỊCH VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI

dịch vụ bảo hiểm xã hội

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ BẢO HIỂM XÃ HỘI LẦN ĐẦU CHO DOANH NGHIỆP Với doanh nghiệp mới thành lập, cần phải có mã số BHXH để thực hiện các thủ tục báo tăng, báo giảm nhân viên, nộp tiền bảo hiểm xã hội,… Quy trình thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu […]

DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ

chữ ký số

CHỮ KÝ SỐ LÀ GÌ? Căn cứ Khoản 6 Điều 3 Nghị định 130/2018/NĐ-CP, chữ ký số (token) là một thiết bị điện tử, được mã hoá các dữ liệu, thay thế cho chữ ký tay và con dấu để ký lên các văn bản, hợp đồng, tài liệu trong các giao dịch của doanh […]

DỊCH VỤ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử là gì? – Hóa đơn là chứng từ kế toán do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Hóa đơn được thể hiện theo hình thức hóa đơn điện tử hoặc hóa đơn do cơ […]