Category Archives: Bảo hiểm xã hội

DỊCH VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI

dịch vụ bảo hiểm xã hội

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ BẢO HIỂM XÃ HỘI LẦN ĐẦU CHO DOANH NGHIỆP Với doanh nghiệp mới thành lập, cần phải có mã số BHXH để thực hiện các thủ tục báo tăng, báo giảm nhân viên, nộp tiền bảo hiểm xã hội,… Quy trình thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu […]