Category Archives: Chữ ký số

DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ

chữ ký số

CHỮ KÝ SỐ LÀ GÌ? Căn cứ Khoản 6 Điều 3 Nghị định 130/2018/NĐ-CP, chữ ký số (token) là một thiết bị điện tử, được mã hoá các dữ liệu, thay thế cho chữ ký tay và con dấu để ký lên các văn bản, hợp đồng, tài liệu trong các giao dịch của doanh […]