DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

dịch vụ thành lập công ty cổ phần

Công ty cổ phần là gì?

Theo khoản 1 Điều 111 Luật Doanh nghiệp quy định, công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp mà trong đó:

 • Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;
 • Cổ đông là cá nhân hoặc tổ chức sẽ sở hữu cổ phần.
 • Tối thiểu phải có 03 cổ đông và không hạn chế số lượng tối đa. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;
 • Lợi nhuận mà cổ đông nhận được từ việc sở hữu cổ phần là cổ tức;
 • Công ty cổ phần có thể huy động vốn bằng cách phát hành cổ phiếu;
 • Công ty cổ phần có đầy đủ các yếu tố để được coi là có tư cách pháp nhân theo Điều 74 Bộ Luật Dân sự 2015. Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty chính thức có tư cách pháp nhân.

Ưu, nhược điểm khi thành lập công ty cổ phần:

+ Ưu điểm khi thành lập công ty cổ phần

 • Khi thành lập công ty cổ phần, doanh nghiệp có khả năng huy động vốn cao bằng cách phát hành cổ phiếu, cổ phần.
 • Cơ cấu vốn công ty linh hoạt, tạo điều kiện cho nhiều người cùng góp vốn.
 • Giảm thiểu mức độ rủi ro của các cổ đông do chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn về các khoản nợ và nghĩa vụ khác liên quan đến hoạt động kinh doanh đúng theo tỷ lệ vốn góp.
 • Không giới hạn phạm vi đối tượng tham gia thành lập doanh nghiệp do việc chuyển nhượng vốn khá dễ dàng.

+ Nhược điểm khi thành lập công ty cổ phần

 • Số lượng cổ đông lớn dẫn đến việc quản lý công ty và điều hành hoạt động tương đối khó khăn và phức tạp. Thậm chí, số lượng cổ đông có thể chia thành nhiều nhóm vì nhiều mục đích khác nhau, đối kháng lẫn nhau về lợi ích. Từ đó gây hại đến tình hình kinh doanh của công ty.
 • Thủ tục và hồ sơ thành lập công ty cổ phần khá phức tạp do bị ràng buộc về các vấn đề tài chính, kế toán theo quy định pháp luật.
 • Trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, chỉ có những cổ đông sáng lập mới được hiển thị. Những cổ đông góp vốn chuyển nhượng cho nhau chỉ cần thực hiện trong nội bộ doanh nghiệp, không cần thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.
 • Việc chuyển nhượng cổ phần sẽ bị áp thuế thu nhập cá nhân 0.1% dù công ty có lãi hay không.
 • Việc chuyển nhượng cổ phần sẽ bị áp thuế TNCN

Thủ tục thành lập công ty cổ phần

Bước 1: Cung cấp thông tin và soạn hồ sơ

Khách hàng cần cung cấp thông tin sau:

 • 01 Bản sao y CMND/CCCD/hộ chiếu đã được công chứng cách thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp không quá 3 tháng.
 • Tên doanh nghiệp.
 • Địa chỉ trụ sở chính nơi đăng ký doanh nghiệp.
 • Chuẩn bị danh sách các ngành nghề kinh doanh sẽ đăng ký.
 • Chuẩn bị vốn điều lệ.
 • Thông tin cổ đông: tối thiểu 03 cổ đông

Bước 2: Soạn hồ sơ 

Kế toán Thương Lê soạn hồ sơ thành lập công ty cổ phần gồm:

 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định tại Phụ lục I-4 Nghị định số 122/2020/NĐ-CP;
 2. Điều lệ công ty (có họ, tên và chữ ký của Cổ đông sáng lập là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập là tổ chức);
 3. Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài. Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức:
 • Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần;
 • Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài;
 • Danh sách người đại diện theo ủy quyền (của cổ đông là tổ chức nước ngoài).
 1. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:
 • Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân;
 • Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Bước 3: Nộp hồ sơ hoàn chỉnh đến cơ quan đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chính của công ty và chờ đợi nhận kết quả

Thời gian hoàn thành công việc

Thời gian thực hiện công việc nhanh nhất trong 3 ngày – Chậm nhất trong 7 ngày.

Bước 4: Nhận được kết quả là giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Bước 5:  Khắc dấu tròn và công bố mẫu dấu 

Đăng ký làm dấu tròn doanh nghiệp theo 2 phương thức:

 • Ủy quyền cho các đơn vị cung cấp dịch vụ làm dấu doanh nghiệp như Thiên Luật Phát với thời gian hoàn thành rất nhanh chóng.
 • Liên hệ trực tiếp với các cơ quan khắc dấu.

Dấu tròn doanh nghiệp phải đảm bảo đủ 2 thông tin chính: Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp. Doanh nghiệp có thể khắc nhiều con dấu khác nhau với cùng thông tin để thuận tiện cho việc thực hiện các thủ tục và giao dịch tại các văn phòng, chi nhánh khác nhau.

Các thủ tục sau khi thành lập công ty cổ phần khách hàng cần thực hiện như sau

 • Treo biển tại trụ sở công ty;
 • Nộp tờ khai môn bài và đóng thuế môn bài qua mạng.
 • Mở tài khoản ngân hàng và thông báo thông tin tài khoản đến phòng đăng ký kinh doanh.
 • Đăng ký khai thuế – nộp thuế điện tử với cơ quan thuế.
 • Đặt hóa đơn điện tử và thông báo phát hành hóa đơn;
 • Góp vốn trong vòng 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Báo cáo thuế hàng tháng/quý

Quý khách hàng có bất kỳ khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục thành lập công ty xin vui lòng liên hệ 0967.735.164 để được hỗ trợ nhanh nhất!