Category Archives: Thành lập công ty

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

Địa điểm kinh doanh

Địa điểm kinh doanh là gì? Địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp. Địa điểm kinh doanh được phép kinh doanh những ngành nghề mà công ty đã đăng ký nhưng không phải tất cả mà chỉ là một nhóm ngành cụ […]

DỊCH VỤ THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

thành lập văp phòng đại diện

Văn phòng đại diện là gì? Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Văn phòng đại diện có quyền có con dấu riêng, tài khoản riêng nhưng không được […]

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY

Dịch vụ thành lập chi nhánh

Chi nhánh Công ty là gì? Thành lập chi nhánh là tạo ra một hay nhiều đơn vị trực thuộc của công ty, có chức năng thực hiện một phần chức năng kinh doanh của công ty bao gồm cả đại diện theo ủy quyền. Do đó thành lập chi nhánh công ty luôn hữu […]

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

dịch vụ thành lập công ty cổ phần

Công ty cổ phần là gì? Theo khoản 1 Điều 111 Luật Doanh nghiệp quy định, công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp mà trong đó: Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; Cổ đông là cá nhân hoặc tổ chức sẽ sở hữu cổ phần. Tối thiểu […]

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH

dịch vụ thành lập công ty tnhh

Công ty TNHH là gì Công ty trách nhiệm hữu hạn hay còn gọi tắt là Công ty TNHH Theo Khoản 7 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2020: “Công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên […]