Category Archives: Đăng ký địa điểm kinh doanh

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

Địa điểm kinh doanh

Địa điểm kinh doanh là gì? Địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp. Địa điểm kinh doanh được phép kinh doanh những ngành nghề mà công ty đã đăng ký nhưng không phải tất cả mà chỉ là một nhóm ngành cụ […]