Category Archives: Thành lập chi nhánh

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY

Dịch vụ thành lập chi nhánh

Chi nhánh Công ty là gì? Thành lập chi nhánh là tạo ra một hay nhiều đơn vị trực thuộc của công ty, có chức năng thực hiện một phần chức năng kinh doanh của công ty bao gồm cả đại diện theo ủy quyền. Do đó thành lập chi nhánh công ty luôn hữu […]