Category Archives: Thành lập công ty cổ phần

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

dịch vụ thành lập công ty cổ phần

Công ty cổ phần là gì? Theo khoản 1 Điều 111 Luật Doanh nghiệp quy định, công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp mà trong đó: Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; Cổ đông là cá nhân hoặc tổ chức sẽ sở hữu cổ phần. Tối thiểu […]