DỊCH VỤ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CÔNG TY

dịch vụ thay đổi địa chỉ công ty

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của một công ty thì việc thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh luôn luôn có thể xảy ra chẳng hạn như địa chỉ thay đổi. Do đó, rất nhiều doanh nghiệp quan tâm đến thủ tục cũng như quy định của luật doanh nghiệp về việc thay đổi địa chỉ trên giấy phép kinh doanh. Để biết thêm thông tin, mời quý bạn đọc tham khảo bài viết sau:

Thay đổi địa chỉ công ty là thủ tục hành chính được thực hiện tại Sở kế hoạch đầu tư khi công ty có sự thay đổi địa chỉ công ty từ địa chỉ cũ tới địa chỉ mới, khi việc thay đổi được hoàn thành, sở kế hoạch đầu tư sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới và ghi nhận địa chỉ mới trên đăng ký.

CÁC TRƯỜNG HỢP THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ CÔNG TY

Việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty bao gồm 03 trường hợp:

– Trường hợp 1: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính cùng quận, huyện

– Trường hợp 2: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính khác quận, huyện

– Trường hợp 3: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính khác tỉnh

Lưu ý: Đối với mỗi trường hợp cụ thể doanh nghiệp lưu ý vì quy trình thủ tục và tính phức tạp của hồ sơ có khác nhau.

Trường hợp 1: THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ, TRỤ SỞ CHÍNH CÙNG QUẬN, HUYỆN

Theo Điều 47 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính trong cùng quận/huyện không làm thay đổi cơ quan thuế quản lý của doanh nghiệp. Do đó, doanh nghiệp không cần làm thông báo thay đổi địa chỉ với cơ quan thuế, mà chỉ cần làm thủ tục thông báo với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố.

Hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty cùng quận bao gồm các giấy tờ sau:

 • Thông báo thay đổi địa chỉ công ty cùng quận/huyện (theo mẫu tại Phụ Lục II.1). Nội dung thông báo bao gồm:

+ Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

+ Thông tin về địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến;

+ Thông tin thuế đăng ký thay đổi;

+ Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

 • Quyết định của chủ sở hữu đối với Công ty TNHH một thành viên hoặc Quyết định của hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên và Công ty Hợp danh hoặc Quyết định của Đại hội đồng Cổ đông đối với Công ty Cổ phần về việc đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty. Trong đó ghi rõ những nội dung thay đổi bao gồm đăng ký thay đổi địa chỉ Công ty và Sửa đổi Điều lệ công ty cho phù hợp với nội dung thay đổi.
 • Biên bản họp hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên và Công ty Hợp danh hoặc Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông đối với Công ty Cổ phần về việc đăng ký thay đổi địa chỉ của Công ty. Trong đó ghi rõ những nội dung thay đổi bao gồm đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính và Sửa đổi Điều lệ công ty cho phù hợp với nội dung thay đổi.
 • Giấy ủy quyền đăng ký kinh doanh (ủy quyền cho 1 cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả);
 • Bản sao công chứng còn thời hạn CCCD/hộ chiếu của người được ủy quyền.

Các thủ tục cần làm sau khi thay đổi địa chỉ công ty cùng quận

 • Thay đổi địa chỉ công ty trên hóa đơn điện tử
 • Thông báo với cơ quan BHXH về việc thay đổi địa chỉ trụ sở
 • Làm lại bảng hiệu công ty và treo tại trụ sở mới: Nếu biển hiệu đang sử dụng chứa thông tin địa chỉ cũ thì doanh nghiệp cần làm lại bảng hiệu mới.

Lưu ý: Khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính trong cùng quận/huyện, doanh nghiệp không cần phải khắc lại con dấu pháp nhân. Việc khắc lại con dấu chỉ thực hiện khi thay đổi địa chỉ công ty khác quận.

Phí dịch vụ thay đổi địa chỉ trụ sở công ty cùng quận

 • Phí dịch vụ: 800.000 đồng, không phát sinh phí ngoài
 • Hồ sơ được hoàn tất và bàn giao sau 5 – 8 ngày làm việc

Quý khách hàng có bất kỳ khó khăn, vướng mắc xin vui lòng liên hệ 0967.735.164 để được hỗ trợ nhanh nhất!

Trường hợp 2: THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ, TRỤ SỞ CHÍNH KHÁC QUẬN, HUYỆN

Đối với trường hợp này, doanh nghiệp phải thực hiện 02 bước như sau:

Bước 1: Làm thủ tục chốt thuế chuyển Quận với Chi cục thuế quận cũ

Hồ sơ gồm:

 • Mẫu 08-MST theo TT105/2020/TT-BTC
 • Giấy ủy quyền nếu người đi nộp hồ sơ không phải là người đại diện
 • Bản sao y công chứng giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (2 bản)
 • Thời gian Chi cục Thuế giải quyết hồ sơ chốt thuế chuyển quận: từ 10 – 15 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ lên Chi cục Thuế.
 • Cơ quan Thuế sẽ phát hành mẫu 09-MST Thông báo về việc người nộp thuế chuyển địa điểm, nhận được mẫu 09-MST DN sẽ tiến hành Soạn hồ sơ và nộp cho Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh/ thành phố

Bước 2: Soạn hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty khác quận và nộp Sở KH&ĐT

Hồ sơ gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cụ thể là thông báo về việc thay đổi địa chỉ công ty khác quận;
 • Giấy ủy quyền (trường hợp không phải đại diện pháp luật công ty trực tiếp nộp hồ sơ);
 • Bản sao công chứng giấy tờ chứng thực cá nhân của người thực hiện thủ tục;
 • Thông báo về việc chuyển địa điểm (mẫu 09-MST) do cơ quan thuế bàn giao tại bước 1;
 • Quyết định của chủ sở hữu về việc thay đổi trụ sở công ty khác quận (đối với công ty TNHH 1 thành viên, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân);
 • Quyết định của hội đồng thành viên/hội đồng quản trị về việc thay đổi trụ sở công ty khác quận (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên và công ty cổ phần);
 • Biên bản họp của hội đồng thành viên/hội đồng quản trị về việc thay đổi trụ sở công ty khác quận (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên và công ty cổ phần).

Phí dịch vụ thay đổi địa chỉ trụ sở công ty khác quận/ huyện

 • Phí trọn gói (Chốt thuế + Thay đổi Giấy phép KD) 1.800.000 đồng – Hoàn thành từ 15-20 ngày
 • Phí cơ bản (Chỉ thay đổi Giấy phép KD): 800.000 đồng – Hoàn thành 5-7 ngày

Quý khách hàng có bất kỳ khó khăn, vướng mắc xin vui lòng liên hệ 0967.735.164 để được hỗ trợ nhanh nhất!

Trường hợp 3: THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ KHÁC TỈNH

Doanh nghiệp làm theo 2 bước sau:

Bước 1: Làm thủ tục chốt thuế khi chuyển địa chỉ công ty khác tỉnh

 • Hồ sơ gồm:
 • Mẫu 08-MST theo TT105/2020/TT-BTC
 • Giấy ủy quyền nếu người đi nộp hồ sơ không phải là người đại diện
 • Bản sao y công chứng giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (2 bản)
 • Thời gian Chi cục Thuế giải quyết hồ sơ chốt thuế chuyển quận: từ 10 – 15 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ lên Chi cục Thuế.
 • Cơ quan Thuế sẽ phát hành mẫu 09-MST Thông báo về việc người nộp thuế chuyển địa điểm, nhận được mẫu 09-MST DN sẽ tiến hành Soạn hồ sơ và nộp cho Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh/ thành phố

Bước 2: Soạn hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty khác quận và nộp Sở KH&ĐT

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
 • Quyết định của chủ sở hữu đối với Công ty TNHH 1 TV; Quyết định và Biên bản họp hội đồng thành viên đối với công ty TNHH 2 TV trở lên, của Đại hội đồng Cổ đông đối với công ty cổ phần.
 • Bản sao hợp lệ điều lệ đã sửa đổi của công ty.
 • Mẫu 09 của thuế – Thông báo về việc việc người nộp thuế chuyển địa điểm.
 • Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ thay đổi địa chỉ.
 • Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân người được ủy quyền.

Phí dịch vụ thay đổi địa chỉ trụ sở công ty khác quận/ huyện

 • Phí trọn gói (Chốt thuế + Thay đổi Giấy phép KD) 2.500.000 đồng – Hoàn thành từ 15-25 ngày
 • Phí cơ bản (Chỉ thay đổi Giấy phép KD): 1.000.000 đồng – Hoàn thành 5-7 ngày

Quý khách hàng có bất kỳ khó khăn, vướng mắc xin vui lòng liên hệ 0967.735.164 để được hỗ trợ nhanh nhất!