Category Archives: Thay đổi GPKD

DỊCH VỤ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ

dịch vụ thay đổi vốn điều lệ

Vốn điều lệ là gì? Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng […]

DỊCH VỤ THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY

dịch vụ thay đổi tên công ty

– Tên công ty là gì? Tên công ty là tên gọi của một doanh nghiệp được ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Tên công ty là một trong những yếu tố quan trọng cần chuẩn bị khi thành lập doanh nghiệp. Thông qua tên công ty còn giúp phân biệt […]

DỊCH VỤ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

dịch vụ thay đổi người đại diện

Người đại diện theo pháp luật của Công ty là gì? Người đại diện theo pháp luật của Công ty là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải […]

DỊCH VỤ THAY ĐỔI, BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

dịch vụ thay đổi ngành nghề

Thay đổi ngành nghề kinh doanh là gì ? Thay đổi ngành nghề kinh doanh là thủ tục hành chính được doanh nghiệp tiến hành tại Sở kế hoạch đầu tư khi doanh nghiệp có nhu cầu thêm hoặc bớt ngành nghề kinh doanh trong giấy xác nhận ngành nghề kinh doanh công ty. Sau […]

DỊCH VỤ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CÔNG TY

dịch vụ thay đổi địa chỉ công ty

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của một công ty thì việc thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh luôn luôn có thể xảy ra chẳng hạn như địa chỉ thay đổi. Do đó, rất nhiều doanh nghiệp quan tâm đến thủ tục cũng như quy định của luật doanh nghiệp […]