Category Archives: Thay đổi ngành nghề

DỊCH VỤ THAY ĐỔI, BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

dịch vụ thay đổi ngành nghề

Thay đổi ngành nghề kinh doanh là gì ? Thay đổi ngành nghề kinh doanh là thủ tục hành chính được doanh nghiệp tiến hành tại Sở kế hoạch đầu tư khi doanh nghiệp có nhu cầu thêm hoặc bớt ngành nghề kinh doanh trong giấy xác nhận ngành nghề kinh doanh công ty. Sau […]