Category Archives: Thay đổi tên công ty

DỊCH VỤ THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY

dịch vụ thay đổi tên công ty

– Tên công ty là gì? Tên công ty là tên gọi của một doanh nghiệp được ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Tên công ty là một trong những yếu tố quan trọng cần chuẩn bị khi thành lập doanh nghiệp. Thông qua tên công ty còn giúp phân biệt […]