Category Archives: Thay đổi vốn điều lệ

DỊCH VỤ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ

dịch vụ thay đổi vốn điều lệ

Vốn điều lệ là gì? Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng […]