DỊCH VỤ THAY ĐỔI, BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

dịch vụ thay đổi ngành nghề

Thay đổi ngành nghề kinh doanh là gì ?

Thay đổi ngành nghề kinh doanh là thủ tục hành chính được doanh nghiệp tiến hành tại Sở kế hoạch đầu tư khi doanh nghiệp có nhu cầu thêm hoặc bớt ngành nghề kinh doanh trong giấy xác nhận ngành nghề kinh doanh công ty. Sau khi đã thêm hoặc bớt ngành nghề kinh doanh, doanh nghiệp chỉ được kinh doanh những ngành nghề có trong giấy xác nhận ngành nghề đăng ký.

Thông tin doanh nghiệp cần cung cấp

 • Mã số thuế công ty.
 • Ngành nghề kinh doanh dự kiến bổ sung, thay đổi.

Hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh

+ Hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh Công ty TNHH 1 thành viên

 • 01 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định (01 bản).
 • 01 Quyết định biên bản họp của chủ sở hữu công ty nêu rõ nội dung thay đổi trong Điều lệ công ty
 • 01 Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động kinh doanh theo mục tiêu dự án đầu tư nước ngoài.
 • 01 Giấy ủy quyền (Nếu cá nhân, tổ chức nếu ủy quyền cho một tổ chức thực hiện).
 • Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/hộ chiếu của người được ủy quyền.

+ Hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh Công ty TNHH 2 thành viên

 • 01 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định.
 • 01 Quyết định và biên bản họp Hội đồng thành viên nêu rõ nội dung thay đổi trong Điều lệ công ty
 • 01 Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động kinh doanh theo mục tiêu dự án đầu tư nước ngoài.
 • 01 Giấy ủy quyền (Nếu cá nhân, tổ chức nếu ủy quyền cho một tổ chức thực hiện)
 • Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/hộ chiếu của người được ủy quyền.

+ Hồ sơ thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty Cổ phần

 • 01 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo mẫu quy định (01 bản).
 • 01 Quyết định và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông nêu rõ nội dung thay đổi trong Điều lệ công ty
 • 01 Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động kinh doanh theo mục tiêu dự án đầu tư nước ngoài.
 • 01 Giấy ủy quyền (Nếu cá nhân, tổ chức nếu ủy quyền cho một tổ chức thực hiện)
 • Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/hộ chiếu của người được ủy quyền.

Phí dịch vụ thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh

 • Phí dịch vụ: 500.000 đồng – Hoàn thành 5-7 ngày

Quý khách hàng có bất kỳ khó khăn, vướng mắc xin vui lòng liên hệ 0967.735.164 để được hỗ trợ nhanh nhất!