DỊCH VỤ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ

dịch vụ thay đổi vốn điều lệ

Vốn điều lệ là gì?

Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần.

Để thay đổi vốn điều lệ, Khách hàng cung cấp thông tin sau:

  • MST công ty
  • Vốn điều lệ thay đổi

Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ công ty

Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ của từng loại hình công ty có những phần giống nhau và cũng có những thứ riêng.

Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ của công ty cổ phần

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

– Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi vốn điều lệ;

– Bản sao hợp lệ Biên bản họp của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi vốn điều lệ;

– Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả .

– Bản sao hợp lệ giấy tờ nhân thân của người được ủy quyền thực hiện thủ tục.

– Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, đồng thời giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần, hồ sơ đăng ký tăng vốn điều lệ phải có: Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị .

Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp .

– Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc thay đổi vốn điều lệ;

– Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả.

– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền.

Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ của công ty TNHH hai thành viên trở lên

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

– Quyết định của hội đồng thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ;

– Bản sao hợp lệ Biên bản họp của hội đồng thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ;

– Danh sách thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

– Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả.

– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền

Phí dịch vụ thay đổi Vốn điều lệ

Phí dịch vụ tăng vốn điều lệ: 500.000 đồng – Hoàn thành 5-7 ngày

Quý khách hàng có bất kỳ khó khăn, vướng mắc xin vui lòng liên hệ 0967.735.164 để được hỗ trợ nhanh nhất!